Beit Al Khair Society

صدقات المواد الغذائية

ويقضي بالتبرع بالمواد الغذائية ليتم توزيعها دعماً لمعاش الأسر المحتاجة، على أن تكون هذه المواد الغذائية بحالة جيدة، ومخزنة في مخازن مستوفية الشروط


تبرع بالرسالة النصيةتبرع بالبطاقة البنكية